รายละเอียดตัวแทนจำหน่าย

ระบุ link google ของทางร้าน หรือ latitude, longtitude
Drop your file here or click here to upload You can upload up to 5 files
อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล หรือ หนังสือรับรองบริษัท สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

สร้างบัญชีสำหรับตัวแทนจำหน่าย