นโยบายบริษัท

นโยบายเชิงธุรกิจ ( Business Policy )

การจัดส่งสินค้า
เราจัดส่งทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ (ชำระเงินและแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนในวันที่จัดส่งภายในเวลา 10.00 น.) ส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชน J&T Express และ Flash Express ( กรุงเทพฯและปริมณฑลได้รับสินค้าภายใน 1 – 3 วัน, ต่างจังหวัดได้รับสินค้าภายใน 2-5 วัน)

การเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

 1. เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้ใช้งาน)
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากคำสั่งซื้อ หรือ ได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามความเป็นจริง
 4. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้ :
  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทาง สมาคมโดยตรง
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนของลูกค้าเอง
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
  • สินค้าสั่งทำพิเศษ